(1)
Klæbo, K. Digital Didaktikk Sett I Lys Av Kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk 2015, 8.