(1)
Illum, B.; Johansson, M. Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FormAkademisk 2009, 2.