(1)
Sandven, J. Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden. FormAkademisk 2013, 6.