(1)
Brekketo, B. Taswir – perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. FormAkademisk 2014, 7.