(1)
Kvellestad, R. V. Statens lærer(høg)skole i forming Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus. FormAkademisk 2015, 8.