Sevaldson, B., & Ryan, A. J. (2014). Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 7(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1233