Akner-Koler, C., & Ranjbar, P. (2016). Integrating Sensitizing Labs in an Educational Design Process for Haptic Interaction. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 9(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1269