Rydningen, U., Norenberg, D. L., & Lid, I. M. (2016). Universell utforming som tema i høyere utdanning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 9(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1330