Morrison, A., & Sevaldson, B. (2010). ‘Getting Going’ – Research by Design. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 3(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.136