Toft, S., & Holte, K. (2017). Det skapende rom. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1400