Skjerven, A. (2015). Vernacular traditions in Norwegian jewelry design - Past, present, future. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1408