Skjerven, A. (2015). Vernacular traditions in Norwegian jewelry design - Past, present, future. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 8(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1408