Nielsen, L. M., Brænne, K., & Maus, I. G. (2015). Design Learning for Tomorrow — Design Education from Kindergarten to PhD. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1409