Dagsland, T. P. (2015). Forskningsbasert kunst- og hÄndverksundervisning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1412