Lutnæs, E. (2015). Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433