Vold, T. (2015). Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1512