Vold, T. (2015). Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1512