Reitan, J. B. (2015). Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1562