James, M. (2017). Advancing Design Thinking Towards a Better Understanding of Self and Others. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1649