Sevaldson, B. (2017). Redesigning Systems Thinking. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1755