Forlizzi, J., Sevaldson, B., & Ryan, A. (2017). Relating Systems Thinking and Design III. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2137