Reitan, J. B. (2017). Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2538