Brænne, K. (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574