Brænne, K. (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574