Kersten, W. C., Diehl, J. C., & van Engelen, J. M. (2018). Facing complexity through varying the clarification of the design task. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2621