Davidova, M., & Zímová, K. (2018). COLridor. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2647