Braenne, K., & Heggvoll, J. (2018). Begynnaropplæring i teikning. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678