Berg, A., & Disen, K. (2018). Striper. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2682