Kramer, H. (2018). Når tilskueren tegner. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2741