Gulliksen, M. S., Homlong, S., Letnes, M.-A., Lepistõ, J., & Randers-Pehrson, A. (2018). Make it NOW! – Learning, Exploring and Understanding. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 11(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2751