Montarou, C. (2018). Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2829