Sprovin, M. (2018). Tegneundervisning og (poly)tekniske idealer. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2944