Hestad, M., & Killi, S. (2020). Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2959