Sevaldson, B. (2018). Relating Systems Thinking and Design IV. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2973