Murphy, R., & Jones, P. (2020). Leverage analysis. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3384