Søyland, L. (2020). Children’s sense-making through exploration. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3534