Hus, A., & Riis, K. (2020). Å fange med blikket og kjenne med hendene. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3536