Baskår, E. K. (2020). Narrativ strategi . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3545