Davidova, M., Sweeting, B., & Sevaldson, B. (2020). Relating systems thinking and design (VI) . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3691