Klæbo, K. (2015). Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.568