Ryan, A., & Leung, M. (2014). Systemic Design: Two Canadian Case Studies. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.794