Rodriguez, L., & Peralta, C. (2014). From Product to Service Design: A Thinking Paradigm Shift. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.801