Ollove, M., & Lteif, D. (2017). Integrating Systems Thinking and Storytelling. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.874