NIELSEN, L. M.; BRÆNNE, K.; MAUS, I. G. Design Learning for Tomorrow — Design Education from Kindergarten to PhD. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 8, n. 1, 13 jul. 2015.