LUTNÆS, E. Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 8, n. 3, 31 dez. 2015.