REITAN, J. B. Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 8, n. 3, 31 des. 2015.