MAAPALO, P. Åtte læreres trearbeidspraksiser. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 5, 17 des. 2018.