NÆSS, P. Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 10, n. 3, 16 okt. 2017.