BRÆNNE, K. Frå DesignDialog til Design Literacy. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 1, 29 des. 2018.