WATERHOUSE, A.-H. L.; SØYLAND, L.; CARLSEN, K. Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 12, n. 1, 8 mai 2019.