BRAENNE, K.; HEGGVOLL, J. Begynnaropplæring i teikning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 3, 8 okt. 2018.