KRAMER, H. Når tilskueren tegner. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 3, 9 okt. 2018.