MONTAROU, C. Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 3, 8 okt. 2018.